Pani Małgosia z wielką fachowością ale i serdecznością podeszła do mojego problemu.Podczas wizyt wykazuje się epatią.Równocześnie jest merytoryczna i konsekwentna.Diety dobiera też w/g moich preferencji smakowych.

Elżbieta,