Takie poradnie są bardzo potrzebne. Indywidualne spotkania z dietetykiem i udzielane przez niego porady są bardzo motywujące dla klienta i służą jego zdrowiu.

Adam,